Årets Ellagrostipendiater utsedda

I år är vi stolta & glada att utse två stipendiater.

2023 års Ellagro Stipendiat inriktning Teknik är Kai Nguyen

2023 års Ellagro Stipendiat inriktning Industriteknik är Julian Sjöberg

Kai och Julian är två fantastiska stipendiater, som inte bara levererat utmärkta resultat utan med sin positiva inställning hjälpt klasskamrater och med stort driv tagit till sig och tillämpat framtidens teknik.

Kai 2023 års Ellagro Stipendiat Teknik (till vänster) tar emot stipendiet av Martin Kristiansson (till höger)